Sztuka jako płaszczyzna porozumienia dla komunikacji i edukacji

Idea

Dzięki projektowi sztukamody jesteśmy obecni w świecie mody.

Sztukamody, to bogata oferta aktywności twórczych skoncentrowanych na próbie definiowania idei, procesów, produktów i usług, rozwijających się pod hasłem – moda.

Sztukamody to multidyscyplinarny projekt, zainicjowany w 2017 roku. Składa się m.in. z warsztatów kreatywnych i wykładów, organizowanych przez cały rok akademicki, dla szerokiego grona odbiorców – również spoza Akademii.

Wspólnie z uczestnikami wszystkich wydarzeń zastanawiamy się i wymyślamy nowe zadania dla artystów oraz projektantów dziś i w przyszłości. Możemy i eksperymentujemy z wizją roli, jaką sztuka i projektowanie będą odgrywały dla dobra naszych społeczeństw.

Świadome Projektowanie Ubioru – nowe studia.

Przedstawiamy szczegóły nowego elementu oferty edukacyjnej Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.

Inspiracją do rozpoczęcia prac nad utworzeniem propozycji nowych studiów, były oczekiwania naszych aktualnych i przyszłych studentów, zainteresowanych poszerzeniem oferty edukacyjnej ASP w Gdańsku, o wątki dedykowane projektowaniu elementów odzieży i akcesoriów.

Opracowywana koncepcja, to trwające trzy semestry studia podyplomowe skierowane dla tych, którzy oczekują uaktywnienia swojego, w pełni świadomego procesu twórczego, ale także określenia kompetencji zawodowych pod kątem autentycznych warunków rynkowych i aktualnego myślenia biznesowego.

Chcemy przygotowywać uczestników do przedsiębiorczej praktyki zawodowej w przestrzeni kultury. Udostępnimy potencjał Akademii, nie zapominając o wyposażeniu słuchaczy w umiejętności praktyczne w zakresie konstrukcji i wykonania elementów odzieży oraz akcesoriów.

W przygotowywanej ofercie kształcenia staramy się stworzyć klimat i warunki, przyciągające ludzi, którzy mogą myśleć inaczej, myśleć indywidualnie. Chcemy aby uczestnicy inspirowali się wzajemnie i zachęcali do działania, tym samym angażując się w rozwijanie dobrych praktyk na rzecz całej Uczelni oraz koncentrując się na potrzebach ludzi.

Wyobraźmy sobie przestrzeń tętniącą życiem, wypełnioną ludźmi podczas pracy, której finalnym efektem są zrealizowane dzieła z określoną funkcją – mądre idee, procesy i przedmioty...

Już wkrótce.

Dlaczego nieustannie organizujemy warsztaty?

Ponieważ chcemy pogłębiać świadomość dostępności szerokiej gamy technik i technologii istotnych dla tworzenia dzieł sztuki oraz projektowania mądrych przedmiotów.

Podczas pracy warsztatowej uczestnicy mają możliwość poszerzania swoich umiejętności. Doświadczają współpracy, kreują system komunikacji, samodzielne zarządzają procesem twórczym. Mają możliwość obserwacji swoich postępów z różnych perspektyw i podejmowania decyzji poddając je nieustannie krytycznej refleksji.

W trakcie organizowanych przez nas zajęć warsztatowych uczestnicy nabierają krytycznego dystansu do siebie – umiejętności, która jest ogromną wartością dla sztuki i wielu innych dziedzin w Ich przyszłej karierze zawodowej.

Nasi uczestnicy są uczniami. Nasi nauczyciele dzielą się z nimi swoim doświadczeniem i wiedzą, wspierają i rzucają wyzwania Ich artystycznym wynikom. Wzajemnie angażujemy się w konstruktywną dyskusję nad opracowywaniem strategii realizacji projektów.

Konferencje naukowe sztukamody to coroczne okazje do dyskursu na tematy związane z historią i teorią sztuki, rolą przemysłu, wpływu człowieka na ekologię w wymiarze lokalnym i szerszym i co najważniejsze, rolą sztuki w rozległym świecie mody. Poznajemy się wzajemnie i mamy okazję do zabierania głosu przedstawiając swoje punkty widzenia.

Możliwość wymiany poglądów i spoglądania na problemy z różnych perspektyw, skutkuje pogłębionym zrozumieniem dla jakości tworzenia, kontekstu pracy, strategicznej pozycji człowieka, oraz rozwoju zaufania dla intuicji.

Projektując program konferencji, każdorazowo chcemy łączyć teorię i praktykę. Nasze konferencje angażują doświadczonych nauczycieli i profesjonalistów z wielu branż. Takie podejście wspiera nas w tworzeniu założeń programów kształcenia dla współczesnego nauczania zespołowego, które chcemy rozwijać.

Studia

Świadome Projektowanie Ubioru
- nabór od marca 2020 r.

1. SEMESTR
2. SEMESTR

Rekrutacja

więcej informacji wkrótce

Konferencja ’19

temat:

KSZTAŁCENIE, A MODA?

11.05.2019, GDAŃSK

Start

9:00–9:20

dr hab. Adam Kamiński, prof. ASP

ASP w Gdańsku

Słowo wstępne – przywitanie

1.

Idea, szkic, sztuka i design

9:20–9:40

mgr Monika Jenowein-Patyczek

ASP w Gdańsku

Desenie Żelaznej Kurtyny

9:40–10:00

dr Tomasz Kwiatkowski

ASP w Gdańsku

Wpływ ubioru na zdrowie człowieka

10:00–10:20

dr hab. Hanna Wojdała-Markowska

UTH w Radomiu

Obrazy i tkaniny unikatowe jako motywy inspiracji i interpretacji w projektowaniu ubioru

10:20–10:40

dr hab. Adam Kamiński, prof. ASP

ASP w Gdańsku

mgr Piotr Paluch

ASP w Gdańsku

Fashion BHP

10:40–11:10

dr hab. Marek Średniawa, prof. ASP

ASP w Gdańsku

Dyskusja panelowa / Moderator

11:10–11:30

Przerwa kawowa

2.

Kreacja, projektowanie, promocja

11:30–11:50

dr Anna Wachowicz

ASP w Gdańsku

Ludzka moda – modna metoda. Projektowanie zorientowane na użytkownika

11:50–12:10

dr hab. Agata Głowacka-Zielińska

ASP w Gdańsku

Ubiór? Naturalnie!

12:10–12:30

dr Łukasz Grzejszczak

Politechnika Łódzka

Strój jako forma kreacji. Czego uczy nas historia ubioru?

12:30–12:50

mgr Małgorzata Popinigis

ASP w Gdańsku

Fotografia modowa – kreacja i realizacja kampanii wizerunkowej marki

12:50–13:10

dr Mariusz Wrona

ASP w Gdańsku

Wymiary i waga komponentu akustycznego "na wybiegu"

13:10–13:40

dr Zbigniew Mańkowski

ASP w Gdańsku

Dyskusja panelowa / Moderator

13:40–14:10

Przerwa kawowa

3.

Produkcja, wdrożenie, ochrona

14:10–14:30

mgr Alicja Pałgan

w sprawie autorów

Prawo własności intelektualnej w pracy projektanta

14:30–14:50

mgr Agnieszka Flisikowska

Moodo

Projektant Mody na rynku pracy

14:50–15:10

mgr Paulina Ciecierska

Zarządzanie marką w modzie

15:10–15:30

mgr Marta Ślazińska

Proces tworzenia koncepcji witryn

15:30–16:00

mgr Krzysztof Śliwiński

Dyskusja panelowa / Moderator

16:00–16:10

dr hab. Adam Kamiński, prof. ASP

ASP w Gdańsku

Zakończenie

17:00–18:00

dr hab. Andrzej Leśniak, prof. nadzw. PAN

Zespół zaburzeń uwagi. Jak działa streetwear? / Audytorium ASP

18:00–19:00

dr Ewa Bujak

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Instytut Sztuk Pięknych

Konstrukcja wizerunku – konstrukcja ubioru, wpływ formy tekstylnej na sylwetkę człowieka / Audytorium ASP

Warsztaty ’19

Nie boimy się popełniać błędów

Partnerzy:

LPPMoodoPatryk WojciechowskiyoullkokolupudduLuckyuChrumklosinski

Patroni medialni:

Radio Gdańsktrojmiasto.plPitu PituPrestiżFashion BusinessLa Mode
projekt: Piotr Paluch / kodowanie: Ksawery Kirklewski